Mycie hydrodynamiczne


Mycie hydrodynamiczne - czyszczenie przemysłowe techniką hydrodynamiczną - water jetting -  polega na skierowaniu pod ciśnieniem rzędu 500 - 3000 bar strumienia wody lub wody ze ścierniwem na czyszczoną powierzchnię.

Metoda ta pozwala na usunięcie różnego rodzaju osadu technologicznego z czyszczonej powierzchni a w szczególności wykorzystywana jest do czyszczenia powierzchni stalowych zbiorników, pieców, reaktorów, konstrukcji stalowych a także wszelkiego rodzaju rurociągów przesyłowych, wymienników ciepła, itp. Znajduje również szerokie zastosowanie przy usuwaniu betonu z konstrukcji żelbetowych z pozostawieniem zbrojenia oraz przy cięciu konstrukcyjnym żelbetu. Metodą wysokociśnieniową można w bardzo krótkim czasie i bardzo skutecznie usunąć mleczko cementowe, stare powłoki malarskie z elewacji, konstrukcji stalowych i betonowych, poddawanych renowacji.